O muzeju

O muzeju

V Notranjskem muzeju Postojna je od 26. februarja 2015 na ogled stalna muzejska razstava o krasu - Muzej krasa. Razstava Muzej krasa je pomembna nova pridobitev Slovenije in predstavlja edinstveno točko za predstavitev klasičnega krasa.

Prvo nadstropje je namenjeno dinamični predstavitvi krasa: od potovanja v preteklost in razkrivanja ključnih dejavnikov, ki so omogočili nastanek krasa, do kronološkega pregleda njegovega tisočletnega razvoja ter predstavitve ključnih kraških območij v Sloveniji in z njim povezanih pojavov. Celotno drugo nadstropje razstave je namenjeno najbolj zanimivemu kraškemu pojavu – kraški jami. Skrivnostna podzemna prostranstva so predstavljena kot pribežališče ledenodobnih živali, kot bivališča naših prednikov, kot skrivališča zakladov pa tudi kot velik navdih sodobnega človeka na področju športnega in raziskovalnega jamarstva.  

S postavitvijo razstave Muzej krasa je dobila Postojna poleg Postojnske jame, vivarija in Inštituta za raziskovanje krasa zadnjo v nizu kraških institucij. Zavod Znanje Postojna je za oblikovanje razstave, njeno postavitev in spremljajoče dogodke pridobil v okviru projekta IPA Adriatic 704.254,00 EUR nepovratnih sredstev. Ta čezmejni program je odobril 85 % sredstev, državni proračun 10 in Občina Postojna 5 %.


 

Arheološki oddelek

V Notranjskem muzeju Postojna je najstarejši in največji arheološki oddelek. Evidentiranih ima več tisoč predmetov iz vseh arheoloških obdobij, in to predvsem z območja Notranjske in Tržaškega krasa. Po zaposlitvi arheologa leta 1955 smo začeli v muzeju predmete načrtno pridobivati, jih sistematično urejati, dokumentirati in proučevati predvsem z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji.

Alma Bavdek, muzejska svetovalka, univ. dipl. arheologinja

T: 
05-72-11-083

Biološki oddelek

V oddelku zbiramo in obdelujemo favnistične in floristične podatke, na osnovi katerih opravljamo sistematske in naravovarstvene ekspertize za območje Notranjske. Osrednja pozornost je posvečena jamski (podzemeljski) favni in popisovanju večine živalskih skupin, živečih v slovenskih jamah.

Mag. Slavko Polak, muzejski svetovalec

T: 
05-72-11-087

Etnološki oddelek

Ta oddelek strokovno deluje od leta 1992 in pripravlja občasne razstave tudi zunaj muzeja. Etnološko dediščino v muzeju zastopajo predmeti s področja materialne pa tudi socialne in duhovne kulture. Težišče preučevanja oddelka je identiteta človeka, živečega na kraških tleh.

Magda Peršič, muzejska svetovalka, univ. dipl. etnologinja

T: 
05-72-11-089

Zgodovinski oddelek

Zgodovinski oddelek glede na svoje poslanstvo pridobiva predmete, slikovno in drugo dokumentarno gradivo, ki je nastalo oziroma je bilo uporabljeno na območju petih notranjskih občin predvsem od 19. stoletja do danes; po pomenu in številu predmetov izstopa predvsem gradivo, povezano z zgodovino Postojne in Postojnske jame.

Alenka Čuk, muzejska svetovalka, univ. dipl. zgodovinarka

Nadja Adam, samostojna muzejska dokumentalistka

T: 
Alenka Čuk: 05-72-11-085
Nadja Adam: 05-72-11-086

Konservatorska restavratorska delavnica

Konservatorska restavratorska delavnica je najmlajši oddelek Notranjskega muzeja, saj deluje šele od leta 1998. Ukvarja se s konserviranjem in restavriranjem predmetov premične kulturne dediščine ter z dokumentiranjem konservatorskih in restavratorskih posegov.

Peter Križman, konserv.-restavr. sodelavec

T: 
05-72-11-091

Pedagoško delo

Tina Poljšak

T: 
041-313-179
05-72-11-090

Resnično dobrodošli!

Letni urnik maj - okt:

pon.: zaprto

tor. - ned.: 10:00-18:00

Zimski urnik nov - apr:

pon.: zaprto

tor. - ned.: 10:00-17:00

Nosilec razstave MUZEJ KRASA je Notranjski muzej Postojna

Razstava MUZEJ KRASA je nastala v okviru projekta Muzeji Jadrana bogatijo kulturni turizem - Museumcultour 

RAZSTAVO NAM OMOGOČAJO